26 oktober 2009

Okej, nu är det dags!

Det vi alla väntar på och våndas över:

Måndag 2 november påbörjas allmän vaccinering.
En andra dos av vaccinet skall sedan tas efter ca 3 veckor.

Inför vaccinationen skall alla fylla i en hälsodeklaration, vilken kan laddas ner här: www.smittskyddstockholm.se Detta gäller även för barn.
Du skall även ha med dig legitimation till besöket.

Har du medicinska frågor rörande annat än vaccinationen hänvisas du till vår ordinarie mottagning, då vi tyvärr inte kommer ha möjlighet att besvara dessa vid vaccinationstillfället.

Inga kommentarer: